Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til:

Trophy Plates Aps

Fyrvangen 37

3250 Gilleleje

E-mail: info@trophyplates-dk

– Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

– Bestilt den                       _____________________________________________________

– Ordrenummer                ______________________________________________________

– Bestilt af (navn)              ______________________________________________________

– Bestillers adresse           ______________________________________________________

– Bestillers post nr. og by    ______________________________________________________

– Bestillers underskrift     ______________________________________________________