Jæger udtryk ordbog

Affejet

Når opsatsen eller geviret er fejet rent for bast.

Bajonetbuk / Morder

Opsats på buk hvor der ingen sprosser er på stængerne.

Bast

Hud, som en opsats og et gevir er dækket af under udviklingen.

Bastfejning

Når bukken fejer basten af opsatsen.

Bisprosse

Ekstra sprosse på en af opsatsens stænger

Opsats

Råbukkens hovedprydelse.

Seksender

Bukke opsats med bagsprosser og forsprosser, som tilsammen med topsprosserne giver i alt 6 ender. Ulige seksender hvis en af sprosserne mangler, hvor det typisk er bagsprossen der mangler. Det er sjældnere at en forsprosse mangler.

Gaffelbuk

Bukkeopsats med forsprosser d.v.s ialt 4 ender inklusiv de 2 topsprosser. Ulige gaffelbuk hvis en af forsprosserne mangler.

Spidsbuk

Bukkeopsats hvor stængerne ikke har nogle sprosser.

Ulige antal ender

Opsats, der har flere ender på den ene stang end på den anden.

Returbuk

Buk som følge af alder der sætter mindre opsats. Det betyder at bukken har haft sin bedste år måske pga. tandslidt eller afkraftning og derved får dårligere næring

Parykbuk

Buk hvor opsatsen bliver ved med at vokse og ikke fejes.

Grandel

Tand i overkæbe hos buk, kronhjort, kronhind, sikavildt og rensdyr.

Skørt

I underkanten af spejlet har råen et tydeligt skørt.

Opbrækkede vægt

Opbrækkede eller opbrækkede vægt er dyrekroppens vægt uden indvolde.

Bladskud

Et skud der træffer de vitale organer på hjortevildt.