Trofæopmåling

Trofæopmåling efter CIC, som er den mest anvendte I Danmark til alle europæiske arter omfatter bedømmelse af nogle egenskaber og skøn af trofæets skønhed.

Opmåling af bukkeopsats

Opmåling af bukkeopsats ​

Bukkeopsatsen opmåles efter CIC ved at give points for højde på opsatsen, vægt, volumen og skønhed. Når hver egenskab er bedømt lægges alle pointene sammen.  Udfra pointsummen  kan der gives medalje. 

 

Efterfølgende gennemgås:

  • Gennemsnitsstanglængde
  • Vægt
  • Volumen
  • Skønhed

Gennemsnitsstanglængde 

Hver stang måles med et tyndt målebånd, hvor alle ujævnheder kan følges. Der måles fra underkanten af rosenkransen og op langs stangens yderside til stangspids. Målingen foretages med 1 mm’s nøjagtighed.  

Gennemsnitsstanglængde beregnes ved at lægge de 2 stanglængder sammen og dividere med 2. Deraf navnet gennemsnitsstanglængden. 

Der gives 0,5 point for hver 10 mm 

Vægt 

Opsatsen vejes efter tørretid med 1 grams nøjagtighed. Afsavningen kan være afgørende for at opsatsen kan opnå medalje. Ved forkert afsavning kan man risikere at miste det afgørende point der skal til for at få f.eks. en bronze medalje. Derfor er det bedst helt at lade være med at save i bukkeopsatsen og foretage trofæopmålingen først og derefter bestemme hvordan opsatsen skal afsaves og derefter monteres. 

Der gives 1 point for hver 10 gram. 

Når hele kraniet vejes fratrækkes 90 gram(nettovægt).  

Før en officiel CIC opmåling skal trofæet minimum have tørret 30 dage efter at det er blevet trofæbehandlet. Tidligere var kravet til tørretiden 90 dage. 

Volumen 

Volumen på bukkeopsatsen måles ved vandfortrængning. Det gøres ved at anbringe opsatsen i en tynd snor som hænger I en vægt. Opsatsen nedsænkes I et vandkar, således at kun stænger og rosenkransen er under vand. Resultatet fra vægten noteres som våd vægt. 

Der gives 0,3 points for hver cm3 

Volumen = Tørvægt – Våd vægt 

Point = Volumen * 0.3 

Skønhed  

For skønhed vurderes 3 egenskaber: farve, perler og rosenkranse. 

Farven giver op til 4 point, hvor 0 gives for den hel lysebrune og op til 4 point for den helt sorte stangfarve. Hvis opsatsen er kunstig farvet gives 0 point. 

Perler giver fra 0 point op til 4 points.  

Glat stang giver 0 point 
Lidt perler giver 1 point 
Små talrige perler giver 2 points 
Små perler på begge sider af stangen giver 3 points 
Store perler på begge sider af stangen giver 4 points  

Rosenkranse giver fra 0 til 4 points 

Lav og tynd rosenkrans giver 0 point 
Middelmådige rosenkranse giver 1 points 
Pæne kranseformede rosenkranse giver 2 points 
Stærke og brede rosenkranse giver 3 points 
Særlige brede og høje rosenkranse giver 4 points 

Udlæg måles ved den største indvendige og vandrette afstand mellem de to topsprosser. Resultatet fra længde noteres. Derefter beregnes hvor meget udlægget udgør af middelstanglængden. 

Udlægs procent = (Udlæg [cm] / middelstanglængden) * 100 [%] 

op til 30 % giver 0 point 
30,0 til 34,9 % giver 1 points 
35,0 til 39,9 % giver 2 points 
40,0 til 44,9 % giver 3 points 
45,0 til 75 % giver 4 points 
Over 75 % giver 0 point 

Sprossernes ender giver op til 2 points.  

Stumpe, matte eller brækkede sprosser giver 0 point.

Spidse og fine elfenbensfarvede giver 2 points. 

Tillæg og fradrag giver op til 5 points. 

En uregelmæssig opsats eller korte sprosser eller mangler giver op til 5 minus points 
En regelmæssig opsats giver 2,5 points 

Medaljekrav for buk (CIC) – opsats

Medaljekrav for buk i henhold til CIC er fælgende:

Bronze 105 point.
Sølv 115 point
Guld 130 point
 

Gør det selv trofæopmåling

Enhver jæger kan selv foretage en opmåling af en bukkeopsats, men man kan naturligvis ikke få godkendt opmålingen uden at være godkendt opmåler iht. standarderne. Men hvis man gerne vil kende til størrelsen af sine bukkeopsatser kan den følgende fremgangsmåde følges. Derefter kan man vælge at indlevere opsatsen til en opmåler f.eks. Trofæopmåling ved Sten Breith, hvis opsatsen kan give en medalje.

Fremgangsmetoden anvendes når bukkeopsatsen er trofæbehandlet og tørretiden på 30 dage er tilendebragt. Hele kraniet vejes dvs. bruttovægten. Nettovægten fås ved at fratrække 90 gram. Nettovægten ganges med en faktor på 0.2538 og tillægges point for skønhed dvs. samme metode som beskrevet tidligere. 

Estimeret point sum = (Netto vægten * 0,2538)  + 12 points 

Gennemsnitsfaktoren på 0,2538 er beregnet af Sten Breith ved at opmåle 3235 bukke i Danmark. Her har han fundet ud af at for at opnå den korrekte pointsum skal der ganges med en faktor på mellem 0,23 og 0,32.

I dette eksempel er der blot lagt 12 point til for skønhed for at gøre eksemplet nemt og overskueligt. Skønhed skal naturligvis opgøres i henhold til overstående beskrivelse

Hvor meget vejer en medalje buk?

Hvor meget en medalje buk vejer er svært at sige. Men bruges statistikken, som Steen Breith har oparbejdet i sin tid som opmåler kan man med rimelig statisk sikkerhed sige at for at opnå henholdsvis bronze, sølv eller guld medalje skal vægten være i følgende intervaller:

Bronze medalje:

Gennemsnit på 366 gram netto med et interval fra 291 til 404 gram netto.

Sølv medalje:

Gennemsnit på 406 gram netto med et interval fra 322 til 448 gram netto.

Guld medalje:

Gennemsnit på 465 gram netto med et interval fra 369 til 513 gram netto.

Det er under forudsætning af at opsatsen opnår 12 point for skønhed.

Hvor meget tabe opsatsen i vægt under tørring?

Hvor meget taber opsatsen i vægt under tørring afhænger af under hvilken forhold trofæet opbevares under. Som tommefingre regel siger man 5-8% eller 30-70 gram af vægten i tørreperioden, hvor det største vægttab er indenfor 7-10 dage efter kogning. Hvis opsatsen placeres ved en varmekilde og et godt tørt miljø vil udtørringen går hurtigt. Jo bedre kraniet er renset for brusk, hjerne og andet jo mindre vægttab.

Tilbud