Hurtige jægere spørgsmål

Kendskab til pattedyr

 

Hvornår sætter rådyret lam?

Lammene fødes først på sommeren. Perioden kan variere ret meget, men de fleste lam fødes sidst i maj og første halvdel af juni.
 

Hvor mange lam sætter råen?

Hyppigst sættes 2 lam og sjældner kun et. I områder med lille råvildbestand og god fødegrundlag sættes tit 3 lam.
 

Hvor meget vejer rådyr?

En voksen råbuk vejer 20-23 kg og råen lidt mindre 18-22kg. De unge 1-årige bukke vejer tit 2-4 kg mindre end de gamle.
 

Hvordan kendes ses forskel på buk og rå, når bukken har kastet opsatsen?

Bukken er kraftigere bygget og mere kompakt. Halsen er kraftigere og set fra siden er penslen tit synlig. Råen er finere bygget, med slankere hals. Bagfra og fra siden kan man altid se skørtet.
 

Hvordan aldersbestemmes råvildt? 

Det er der ikke noget enkelt svar på, men prøv at læse på blokken om aldersbedømmelse af buk.

Hvor mange tænder har rådyret?

Et voksen rådyr har 32 tænder i munden. Råvildt har ingen fortænder i overmunden, men bruskstykker.
 

Betyder grævlingen fødevalg noget for vores vildt?

Vildt og vildtynget indgår i grævlingens føde, dog kun i mindre mængder. En undersøgelse har vist at grævlingen æder vildt, men kun når den tilfældig støder på det, men at det næppe betyder noget for vores vildtbestande. Grævlingen æder primært regnorme om sommeren og også en del frøer og insekter. Menukortet ændres til mere plantebaseret føde efter sommeren.
 

Hvor meget vejer grævlingen?

Grævlingen vejer 12-15 kg og er således vores største rovdyr i Danmark. De steder hvor Ulv i forekommer.
 
 

Hvornår får grævlingen unger?

Grævlingen føder sine unger i februar til marts. Parringen er i sommerhalvåret og grævlingen har forlænget drægtighed ligesom råvildtet.  
 

Hvornår fejer sikahjorten sit gevir?

Sikahjorten fejer sit gevir i september.
 

Hvor i Danmark findes der vildsvin?

Vildsvin findes i Lille Vildmose hvor en bestand lever i den indhegnede Tofte Skov. Der forekommer også vildsvin i grænselandet om mod Tyskland. Staten opfordre alle til at bortskyde vildsvin som indvandre fra Tyskland, af hensyn til smitterisikoen til tamsvinene.
 

Hvor gamle kan vildsvin blive?

Vildsvin kan blive op til 20 år

Hvor store kan vildsvin blive?

Orner kan veje om til flere hundrede kilo.
 

Hvorfor kan vi ikke have en vildsvinebestand i Danmark?

Vildsvine er en af vores oprindelige vildtarter og derfor kan det forekomme underligt at vi ikke acceptere at vildsvinet indvandre naturligt i Danmark ligesom Ulven. Der er flere årsager til man ikke ønsker frie bestande af vildsvin. Den vigtigste er at undgå at vildsvin smitter tamsvin. Men også mange landmænd og skoveejer er bange for vildtskader og med godt grund.
 

Hvor meget vejer ræven?

Ræven vejer typisk mellem 6 til 8 kg, men kan veje op til 10kg. Hannen vejer mere end tæveræven.
 

Hvor lever ræven?

Ræven lever overalt, hvor der er fødegrundlag. Det kan være i byerne, forstæderne, skovene og på landet. 

Hvor kysser man sin første sneppe?

Under paraden kysser den dygtige jægere sneppen bagi.